Музеи и изкуство

Дева и дете, Михаил Врубел, 1885г

Дева и дете, Михаил Врубел, 1885г

Дева и дете - Михаил Врубел. Цинкова листа, масло, позлата

Създавайки една от олтарните икони на храма от XII век, майсторът се опитал да се придържа към каноните на византийската живопис. Въпреки строгите правила, произведението се откроява от общата серия и представлява нова дума в руската иконопис.

Като модел за иконата авторът избра съпругата и детето на своя приятел, изкуствовед. Зрителят не е в състояние да откъсне очи от необичайно духовната и дълбока по смисъл работа. Художникът успя да даде образите на трагедия и триумф, церемониалност и състрадание.

Позлата, тъмночервеният тон на робите на Богородица, снежнобялите одежди на Христос бебето - всичко в работата е хармонично и хармонично. Необичайни за зрителя изражения на лицето на иконата. Реализъм и изразителност на образите силно влияят на зрителя. Именно с тази работа започна славата на господаря в Русия.


Гледай видеото: Михаил Врубель и его Демоны Как читать искусство (Може 2021).